top of page

Otvoren natječaj za provedbu operacije 7.4.1.

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., raspisali su natječaj za provedbu podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet navedenog tipa operacije.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave (JLS);

  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a;

  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;

  • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);

  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; i

  • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 15.000 eura, odnosno najviši iznos prihvatljivih troškova iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Kompletan tekst natječaj i ostale potrebne informacije možete pronaći ovdje.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page