top of page
PRESJEK

2011 g. Hiperprostor je pokrenuo izdavanje časopisa PRESJEK.

PRESJEK je časopis za arhitekturu koncipiran kao tematski tromjesečnik koji se bavi pretežito hrvatskom arhitekturom i arhitekturom u regiji. PRESJEK prikazuje arhitektonska ostvarenja nastala u proteklih deset i više godina, prikazujući ih kroz nacrte detalja  i fotografije s naglaskom na izvedbu i tehnička rješenja.

 

Nekad jedinstveno tržište Jugoslavije (danas zemlje regije) bilo je unificirano brojnim zakonskim propisima i opće prihvaćenim pravilima struke u projektiranju i izvođenju. Nasljeđe tog sustava je i danas vidljivo u praksi, s tendencijom usklađivanja s europskim standardima, stoga su projekti i građevine u nizu karakteristika usporedivi i primjenjivi u praksi.

 

Časopis je dvojezičan (hrvatsko-engleski),  tiskan na kvalitetnom papiru (115 g/m2) u boji, ljepljenog uveza, s knjižnim blokom od oko 140 stranica. Tiska se u nakladi od 2000 primjeraka s direktnom distribucijom na adrese pretplatnika, kao i u bolje knjižare diljem Hrvatske i susjednih zemalja. 

 

Podijeljen je u četiri teme: uvod u teme kroz aktualne primjere iz svjetske arhitekture, 6 - 8 projekata prikazanih u detalju, tehnologiju i regulativu, te dio o proizvodima građevne industrije.

 

PRESJEK je namijenjen arhitektima, inženjerima srodnih struka (građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika i sl.)  i svima zainteresiranima za navedene teme.

bottom of page