top of page

Hiperprostor uspješan na E-impulsu

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0603 Naziv projekta: Proširivanje usluge u djelatnosti suvremene arhitekture u tvrtki Hiperprostor d.o.o.

Hiperprostor d.o.o. Pavla Hatza 15

10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 63348452174

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. listopada 2017. do 01. svibnja 2018. Ukupna vrijednost Projekta: 136.226,00 kuna Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 114.430,38 kuna

Opis projekta:

Ključni rezultat ovog projekta je uvođenje BIM tehnologije u tvrtki Hiperprostor d.o.o. kroz koji se nabavlja ArchiCAD softver i napredni hardver koji može podržati rad spomenutog softvera. Također tvrtka nabavlja i dodatnu opremu (mobilni uređaj, canon fotoaparat i termovizijsku kameru) kako bi proširila postojeće kapacitete te će se kroz projekt stručno osposobiti zaposlenici za kvalitetniji rad u tvrtki Hiperprostor d.o.o. Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogućnosti smo uložiti znatna sredstva u poboljšanje informacijskih-komunikacijskih tehnologija, konkretno u implementaciju novih softvera, stručno osposobljavanje i primjenu nove opreme kojima ćemo ubrzati i poboljšati proces izrade nacrta u arhitekturi te time podići kvalitetu naše usluge i konkurentnost jer ćemo biti u mogućnosti ponuditi napredna, učinkovita i visokokvalitetna rješenja.

Ciljana skupina ovog projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetniju uslugu i proširenu ponudu kroz izradu cjelovite dokumentacije koja će se omogućiti upravo kroz ovaj projekt.

Projektom riješavamo probleme zastarjelosti i nedostatnosti postojećih informacijsko-komunikacijskih rješenja (hardver i softver) i nedostatak

stručne osposobljenosti u programu ArchiCAD u suvremenoj arhitekturi. Također uspješnom provedbom povisiti ćemo prihode od prodaje,

zaposliti dodatne djelatnike i povećati privatna ulaganja.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: direktorica Dalija Milonja, 091 584 5124

Kontakt adresa elektroničke pošte: hiperprostor@gmail.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page