top of page

Što je to transegrity?


Tensegrity sustav relativno je nov konstrukcijski sustav koji omogućava stvaranje začudnih, laganih i prilagodljivih struktura, ostavljajući dojam nakupine štapova koji lebde u zraku. Ovi su nosivi sustavi poznati pod različitim nazivima: integralno napeti sustavi, samouravnotežujući sustavi, samonaprežuće mreže, kritični i prekokritični sustavi mrežastog oblika (ovisno o raznolikosti pristupa ovoj problematici). Nosiva funkcija ovakvih sustava ostvaruje se vezivanjem konstitutivnih elemenata vlaènim silama u cjelinu. Otuda i naziv tensegrity sustavi. Naime izraz tensegrity nastao je sažimanjem engleskog izraza tensional integrity.

Jedan od najatraktivnijih i tehnički najambicioznijih projekata mostova posljednjih godina zasigurno je most Kurilpa, izgrađen u Brisbaneu u Australiji. Projektirao ga je arhitekt Cox Rayner u suradnji s inženjerima iz Arupa i smatra se prvim izgrađenim tensegrity mostom na svijetu. Ali most nije u potpunosti tensegrity. Kolnièka je ploèa kontinuirani element koji prenosi i savijanje i uzdužnu tlačnu silu, a poprečno je ukrućena spregom. Također, postoji nekoliko položaja gdje se tlačni štapovi međusobno spajaju, najočitije nad pilonima koji podupiru vezu izmeðu dvaju tlačnih jarbola i tlačnog štapa kolničke ploče. Zaključno, most je više ‘tensegričan’ nego što je istinski tensegrity.

Tensegrity konstrukcije; Inovativni sustavi laganih konstrukcija (Davor Skejić ,Boris Androić ,Dubravko Bačić )

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page